Forfatter

Savn


Han er en europeisk reporter, hun en frihetskjemper i den 3. verden. Kjærlighetsforholdet mellom de to hovedpersonene i Savn er dramatisk,
1999_Savn_web
men ikke bare på det ytre, opplagte planet der kulturer kolliderer og hudfarve er et problem. Dette ”kopperudske” paret har led liv og gjort valg som riktignok har frigjort dem fra alle bånd til familie og røtter, men som også har gitt dem en uutholdelig frihet. En frihet som bare sterk kjærlighet kan temme og gjøre meningsfull.
I sin vilje til å elske avdekker disse to gradvis et kompleks av dype savn og grunnleggende drømmer i hverandre – de store drømmene om frihet og makt, om rikdom, om tilhørlighet og om en ny start, de store drømmene som tilhører alle mennesker og som bare lar seg oppsøke på sine mytiske tilholdssteder i Mandalay, i Babylon, i Patagonia, i Shangrli-La…

Savn er en uvanlig kjærlighetsroman og en annerledes reiseskildring, en fortelling om mytenes og drømmenes plass i våre liv.«Det er en vanvittig rik bok, jeg har aldri opplevd maken.»
Dagsavisen

«Kopperuds prosa beveger seg mellom personlig filosofi og kollektive myter, men beholder hele tiden føttene godt plantet på hjemlig grunn»
Times Literary Supplement

«Savn er opptatt av disse grunnleggende motsetningene i tilværelsen, skillet mellom den som iakttar og den som handler, avgrunnen mellom to mennesker. (…) Selv mens vi har hverandre, finner kjærlighet, våger å drømme, frykter vi at kjærligheten, som livet, til slutt vil gå i oppløsning.»
Time Magazine